Wetgeving

Wetgeving

Als u in het bezit bent van een koude-installatie dient u rekening te houden met wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu, veiligheid en hygiëne.

De belangrijkste regelgevingen zijn:

Chemische Koudemiddelen

1. Europese F-gassenverordening 842/2006

Met ingang van 1 januari 2015 is in alle Europese lidstaten de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Deze vervangt de verordening (EG) nr. 842/2006 uit 2006, die met ingang van 1 januari 2015 is ingetrokken. De doelstelling van de nieuwe F-gassenverordening is het sneller verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. Installaties met een gefluoreerde broeikasgas als koudemiddel vallen onder de F-gassen verordening EG nr. 842/2006. Voor de zogenaamde ozon aantastende stoffen (CFK) is verordening EG nummer 1005/2009 van toepassing.

Veld Koeltechniek en haar monteurs zijn F-gassen gecertificeerd.

Natuurlijke Koudemiddelen

2. PGS-13

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.

Gecertificeerde monteurs NK III.

Het behalen van het certificaat “Veiligwerken met natuurlijk koudemiddel Ammoniak in Koelinstallaties”, waarmee aantoonbaar is dat de persoon voldoet aan de vakbekwaamheidseisen van de PGS 13.
Dit certificaat is verplicht als u met ammoniak werkt.

3. NPR 7601:2012

Toepassing van koolstofdioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.

Algemeen

4. Warenwetbesluit drukapparatuur (WWBDA) Nederlandse “vertaling” van Europese richtlijn drukapparatuur 97/23/EG (PED)

In 2014 heeft een herziening plaatsgevonden van de PED. Deze herziening heeft geleid tot de publicatie van een aangepaste richtlijn die is gewaarmerkt als 2014/68/EU. De herziene PED treedt op 1 juni 2015 (artikel 13) en 19 juli 2016 (overige artikelen) in werking.

Bekijk hier de richtlijnen voor drukapparatuur PED.

  • KVI (Keuring voor Ingebruikneming drukapparatuur)
  • Herkeur

5. NEN 3140

“Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”

Gecertificeerde monteurs zijn aangewezen als vakbekwaam persoon.

6. VCA

Alle monteurs van Veld Koeltechniek zijn in het bezit van een VCA diploma.

Toekomstige wetgeving uitfaseren HFK’s

7. Voorstel 7-11-2012 EU-regelgeving 2020, reductie van niet-CO2-broeikasgassen

Dit heeft met name betrekking op HFK koelgassen met een GWP > 2500, bijvoorbeeld R404A en R507A. De stemming ENVI-commissie heeft op 19 juni 2013 plaatsgevonden.

Besteed uw onderhoud en controles altijd uit aan een gecertificeerde ondernemer. Wij zijn als geen ander op de hoogte van alle regelgeving en wij staan voor een kwalitatieve, duurzame en veilige werkwijze. Veld kan u als servicepartner ontzorgen, zodat u zich volledig kunt richten op uw bedrijfsvoering en niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op!

Vragen over schepijsvitrines?

Ontvang advies.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.