Vooruitgang heet: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Veld is bewust van de mogelijke gevolgen van haar activiteiten, wat betreft het milieu en de veiligheid van haar werknemers en relaties. Daarom staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) centraal in onze missie.

MVO prestatieladder

MVO betekent niets als er niet daadwerkelijk een gemeten invulling aan gegeven wordt. Om dat te bereiken zijn we door het bureau Veritas officieel volgens de prestatieladder MVO gecertificeerd. De MVO prestatieladder kent 5 niveaus. Jaarlijks is het mogelijk om een niveau hoger te scoren. Veld heeft momenteel niveau 3 op de prestatieladder bereikt. De prestatieladder is gebaseerd op 33 indicatoren die langs de MVO meetlat worden gelegd. Hierdoor worden we aangemoedigd in onze inspanningen om als bedrijf betrokken te zijn, daar waar het gaat om maatschappelijke vraagstukken.

Onze invulling

We geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het uitvoeren van een aantal (interne) projecten. Zo hebben we in 2011 Leeftijdsfase Bewust Ondernemen ingevoerd. Dit betekent dat we de leeftijdsfase en taken van onze medewerkers actief op elkaar afstemmen. Daarnaast zetten we (interne) energiebesparende programma’s op, reduceren we ons grondstoffenverbruik en onze afvalstromen, en stimuleren we de inzet van natuurlijke koudemiddelen. We streven actief naar transparantie in onze zakelijke overeenkomsten en activiteiten. Daarvoor hebben we samen met de belastingdienst het overeenkomst ‘Horizontaal Toezicht’ getekend.

 

Vragen over schepijsvitrines?

Ontvang advies.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.